פנחס יחזקאלי: שימוש בכוח – זכות המשטרה להשתמש במידת הכוח הדרושה להשגת מטרה חוקית

תקציר: כדי שהמשטרה תוכל למלא את תפקידיה הוקנו בדין סמכויות לשוטרים שיש בהן כדי לפגוע בזכויות אדם מוגנות, ובכלל זה הסמכות לעשות שימוש בכוח. בפקודות המטה הארצי (בפרק 14) מפורטות הנסיבות שבהן מותר להשתמש בכוח, על-פי הדין: יחד עם זאת, נקבע בצורה מפורשת, כי גם בנסיבות האמורות אין להשתמש אלא במידת הכוח הדרושה להשגת המטרה לשמה נעשה השימוש בכוח (וכאשר אין התנגדות חל איסור להשתמש בכוח). מבחינה זו, שימוש מופרז בכוח הוא סטייה משטרתית.

שימוש בכוח

[בתמונה: שימוש בכוח... התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי Vanis~commonswiki. קובץ זה הוא בעל רישיון GFDL להפצה]

[לאוסף המאמרים על 'משטרה בחברה דמוקרטית', לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, תפקידי המשטרה הם לעסוק במניעת עבירות ובגילוין, בתפיסת עבריינים ובהעמדתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש. הפעלת סמכויות המשטרה כרוכה במגע תכוף עם הציבור, והיא מחייבת איזון נאות בין הצורך לשמור על האינטרסים של החברה להילחם בפשיעה לבין הצורך לשמור על האינטרסים של הפרט ולמנוע פגיעה בזכויותיו.

כדי שהמשטרה תוכל למלא את תפקידיה הוקנו בדין סמכויות לשוטרים שיש בהן כדי לפגוע בזכויות אדם מוגנות, ובכלל זה הסמכות לעשות שימוש בכוח. בפקודות המטה הארצי (בפרק 14) מפורטות הנסיבות שבהן מותר להשתמש בכוח, על-פי הדין: 1.לצורך התגוננות מפני התקפה ולמניעת מעשה פשע(עבירה שהעונש בגינה 3 שנות מאסר ומעלה) הכרוך באלימות; 2.לצורך ביצוע מעצר בעת התנגדות או התחמקות מהמעצר; 3.לצורך פיזור התקהלות פרועה; 4.בשעת התנגדות פעילה למאסר חוקי או למניעת ניסיון להימלט ממאסר חוקי;(אם המעצר אינו חוקי אזי מותר להתנגד למעצר) 5.לצורך עריכת חיפוש חיצוני על גופו של חשוד שאינו מאפשר ביצועו (באישור קצין משטרה ולאחר שניתנה לחשוד הזדמנות להשמיע את טעמי סירובו לעריכת החיפוש).

יחד עם זאת, נקבע בצורה מפורשת, כי גם בנסיבות האמורות אין להשתמש אלא במידת הכוח הדרושה להשגת המטרה לשמה נעשה השימוש בכוח (וכאשר אין התנגדות חל איסור להשתמש בכוח). מבחינה זו, שימוש מופרז בכוח הוא סטייה משטרתית. על פי העקרונות החוקתיים, המעוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובהתאם להוראות פקודת המשטרה, השימוש בסמכויות הפוגעות בזכויות אדם מוצדק רק אם הוא נעשה על פי סמכות שהוענקה בדין, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

שימוש בכוח על-ידי שוטר במסגרת מילוי תפקידו, שלא לצורך או מעל לנדרש, הינו אסור, ועלול לעלות לכדי עבירה פלילית מסוג תקיפה.

[בתמונה למעלה: ביטול עונש המלקות בישראל...]

מה אפשר לעשות נגד שימוש לא חוקי בכוח?

כל אדם יכול להגיש תלונה על שימוש מופרז בכוח על-ידי שוטרים למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), הכפופה למשרד המשפטים. התנהגות לא נאותה של שוטר, שאיננה עולה כדי אלימות, עלולה להוות עבירת משמעת. בגין התנהגות לא נאותה או ביצוע לקוי של תפקיד, ניתן להגיש תלונה ליחידת תלונות הציבור במשטרה.

[לאוסף המאמרים על 'משטרה בחברה דמוקרטית', לחצו כאן]

העשרה

Comments are closed.