שיטור משולב

שיטור משולב

[מתוך אתר עיר ללא אלימות]

שיטור משולב הינו שילוב של פקחים ושוטרים באכיפה משותפת, כפי שהיא באה לידי ביטוי ב-חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשע"ה-2015.

היום עובר השיטור המשולב תהליך של מיסוד, המכונה, מערכי האכיפה העירונייםפרויקט מופעל ונשלט על ידי יחידה מיוחדת המצויה במשרד לביטחון הפנים. בכל מקום בו מוקם מערך אכיפה עירוני מבוטל השיטור המשולב.

שיטור משולב מפגיש יחד כוחות של המשטרה הלאומית הישראלית עם המשטרות העירוניות שמתהוות ברשויות המקומיות. הגדרה נוספת היא "יצירת מודל עבודה משותף משטרה - רשות מקומית, הבנוי על איגוד כוחות, שיש להם אינטרס פעולה משותף, באזור נתון. זאת, לשם הגברת האפקטיביות הכלל מערכתית בתחומים של מתן שירות, בולטות, אכיפה ואיכות חיים". בכוונתו של המודל להביא לשיא את מערכת היחסים בין הרשות המקומית למשטרה, על מנת ליצור משטרה מכוונת אזרח, בעלת אוריינטציה שירותית, שתהיה יעילה יותר, הן בשל יכולתה להיעזר באיגוד הכוחות עם הרשות והן בשל המכוונות של שני הגופים להשגת מטרה אחת".

שיטור משולב מתבצע ברכבי הרשות המקומית הצבועים כרכבי משטרה, בתוכם אמורים לפעול שוטר קבע ופקח עירוני 24 ש' ביממה, ב- 3 משמרות עבודה, ככוח ייחודי לטיפול בעבירות איכות חיים ומטרדים ציבוריים. הפקח אמור להיות עובד עירייה, אשר אושר על ידי משטרת ישראל, עבר הכשרה מתאימה על ידי הרשות המקומית והוסמך לאכיפה על ידי היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו. מפקד הניידת המשולבת הינו השוטר הפועל בניידת. בזמן הפעילות, השוטר מאזין בגל המשטרתי והפקח מאזין בגל המוקד.

קביעת משימות כוח השיטור המשולב וכל החלטה בעניין זה נתונה בידי מפקד התחנה בלבד, בהתאם למשימות שנקבעו בהחלטת הממשלה. הכפיפות והשליטה בפועל היא לראש משרד הסיור בתחנה, על פי תוכנית עבודה משותפת עם הגורם האחראי ברשות המקומית. ברוב הרשויות זהו קב"ט העירייה או מנהל אגף הפיקוח והביטחון.

ממאי 2010: מוסד פיילוט של שיטור משולב ב- 12 ערים בישראל, בגיבוי חקיקה המאפשרת לפקחים לעכב חשודים. המשמעות היא, שהמשטרה הצליחה להכיל בינתיים חלק מהאיום עליה ולשלוט על חלקו. החוק חוקק כהוראת שעה, בתחילה לתקופה של שנתיים, עד 31 ביולי 2013. בהמשך, הוארך תוקף הוראת השעה לשנתיים נוספות עד 31 ביולי 2015, ולאחרונה התקבל החוק שהפך את המצב לקבוע מיולי 2017!

מקורות