שוד

שוד

[אתר המקור]

שוד (Robbery) הוא לקיחת חפץ מבעליו בכוח הזרוע מבלי לקבל רשותם תוך שימוש באלימות או באיומים, לעתים, תוך שימוש בכלי נשק (שוד מזוין - Armed robbery). בניגוד לגניבה שנעשית בסתר וללא ידיעת בעל הרכוש בזמן ביצוע הדבר, בשוד הבעלים מודע ללקיחת רכושו, אך איננו יכול להתנגד בשל החשש לנזק גופני שלו או הקרובים אליו, או שהתנגדותו לא הייתה אפקטיבית. השוד נחשב לעבירה פלילית בכל מדינות העולם.

לעתים משמשת המילה "שוד" לתיאור מעשים של גניבה רבת רושם, שלא לוו באלימות או באיום באלימות, כך שמבחינה משפטית אינם שוד אלא גניבה בלבד. כך, למשל, "שוד הכספות הגדול" שבוצע בישראל ב-1985 או "שוד הרכבות הגדול", שבוצע בבריטניה ב-1855. "שוד עתיקות" אף הוא בדרך כלל גניבה ולא שוד (ויקיפדיה).

מקורות והעשרה