פסיכולוגיה משפטית

פסיכולוגיה משטרתית

[תמונת המקור]

המושג פסיכולוגיה משפטית משמש בעברית בשתי משמעויות שונות:

  • חקר התהליכים המשפיעים על ההליך השיפוטי: ענף מתחום הפסיכולוגיה החוקר תהליכים פסיכולוגיים המתרחשים בבית המשפט ומשפיעים על ההליך המשפטי.
  • סיוע לבית המשפט בקבלת החלטה: ענף זה מתמחה בחווי דעה על הנאשם או התובע. למומחים יש השפעה גדולה מאוד בקביעת אופי, דפוסי התנהגות ועוד.

חקר תהליכים המשפיעים על ההליך המשפטי

ענף זה עוסק, בין היתר, בתהליכי קבלת החלטות של שופטים, בהטיות שונות שעלולות להתערב בשיקול הדעת האובייקטיבי שלהם ובשאלות יסוד נוספות בתחום הפסיכולוגיה המשפטית.

פעם לפני שנים רבות, פסק דין של שופט היה בבחינת אורים ותומים, אך בשנות העשרים של המאה העשרים קמה בארצות הברית תנועת הריאליסטים, שם חברו פסיכולוגים למשפטנים, על מנת לחקור את התנהגותו של השופט ואת דרך קבלת החלטותיו מהבחינה הפסיכולוגית. בשלב מתקדם יותר עברו לחקור את כל הגורמים המעורבים בהליך השיפוטי.

סיוע לבית המשפט בקבלת החלטה

ענף זה מכונה בלעז, פסיכולוגיה פורנזית Forensic Psychology. הוא ממוקד במתן חוות דעת פסיכולוגית על הנאשם או על התובע