עצור

עצור

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Jobs For Felons Hub לאתר flickr]

עצור הוא אדם שנמצא במעצר (detention, arrest, custody, imprisonment, restraint), במשמורת (custody) של המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר, ושחירותו נשללה בעילות שונות על פי חוק.

קיימים סטטוסים שונים של עצורים: 

  • עצור לימים: עצור שניתן נגדו צו מעצר על ידי בית המשפט, או שניתנה כנגדו החלטה על מעצר על ידי הממונה על החקירה וטרם הוגש נגדו כתב אישום.
  • עצור עד החלטה אחרת: עצור אשר הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים, אך טרם התקבלה החלטה בבקשה.
  • עצור תום הליכים: עצור שהוגש נגדו כתב אישום והתקבלה החלטת בית המשפט על מעצרו עד תום ההליכים.
  • עצור מנהלי: עצור מכוח צו מעצר מנהלי - ללא משפט - שהוצא על פי דיני ישראל או מכוח צו מנהלי שהוצא על פי הדין שחל בשטחים.
    • עצור המשתייך לכנופיה: עצור המשתייך לכנופיית פשע על פי קביעת גורמי מודיעין שב"ס ומשטרת ישראל.
      • עצור התראה: עצור העונה לאחד או יותר מהקריטריונים להלן והוגדר ככזה על ידי ראש חטיבת הביטחון בשירות בתי הסוהר: עצור שמטעמי ביטחון או מודיעין נדרש להתייחסות מיוחדת לניודו; או: עצור שהוגדר על ידי חטיבת המודיעין או בשיתוף משטרת ישראל כאסיר יעד ארצי; או: עצור שנשקפת לו סכנה ממשית מאחרים ולאחרים ממנו.