עישוב וזריעה

עישוב וזריעה

עישוב וזריעה (Weed & Seed) הקרויה גם תוכנית התיקון והייצוב (Reclamation & Stabilization) היא אסטרטגיית שיטור מבוססת קהילה, שמטרתה למנוע, שליטה, ולצמצם פשע אלים, שימוש בסמים, ופעילות של כנופיות בשכונות. אסטרטגיה זו נהוגה בארצות הברית מאז תחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת.

מטרת האסטרטגיה כפולה:

  • לעשב, משמע, לשרש פשע אלים, שימוש בסמים, ופעילות הכנופיות משכונות שנבחרו (תיקון - Reclamation);
  • ולזרוע, כדי למנוע חזרה של פשע לשכונות הללו. משמע, להשקיע מגוון רחב של מאמצים ציבוריים ופרטיים, על מנת להעצים ולפתח אוֹתָן (ייצוב - Stabilization).

הצלחת האסטרטגיה תלויה בתיאום של רשויות אכיפת החוק, קבוצות קהילתיות, וסוכנויות לשירותים חברתיים לשתף פעול ולעבוד יחד, כדי להחיות שכונות במצוקה.