סינדרום אשמת החשוד

סינדרום אשמת החשוד

סינדרום אשמת החשוד הוא מצב שבו חוקרי המשטרה שבויים בקונספציה, לפיה אדם מסוים אשם, ואז הם ננעלים על כיוון חקירה אחד בלבד, וזונחים את היתר, דבר שגורם להם להתעלם מתמרורי אזהרה, לפיהם העובדות שאספו רעועות, כמו למשל עד מרכזי ששיקר.

העשרה