מתקן כליאה

prisoners

מתקן כליאה (Prison facility) הוא מתקן שבו מוחזקים במשמורת עצורים ו/או אסירים. שירות בתי הסוהר (שבס) מפעיל - עדכני לשנת 2015 - 33 מתקני כליאה שונים בישראל. מתקני כליאה אלה מבוצרים ושמורים ברמות שונות של חומרה, על פי סוג האסירים המאכלס אותם. הם מהווים חלק ממערכת המשפט והענישה. במתקנים אלה מוחזקים אנשים בכפייה, ונשללות מהם חירויות שונות.

שירות בתי הסוהר (שבס) מפעיל שני סוגים של מתקני כליאה (ראה דף נפרד לכל אחד מהם):