משטרה

Police

משטרה (Police) היא ארגון צבאי שהקימה המדינה על מנת לבצע שיטור בתחומיה, במסגרת המנדט והסמכויות שהוענקו לו. מטרתה העיקרית היא שמירה על סדר החיים התקין במדינה. משמע, ש98% האוכלוסייה ה"בריאה" לא תבצע עבירות. היא עושה זאת באמצעות מתן פומבי להצלחותיה ויצירת תדמית של "רשע ורע לו".

כוחה של המשטרה נובע משלושה מקורות:

המקור האחד הוא החוק, שמאפשר לה להפעיל סמכות מול תושבי המדינה, לצורך השגת מטרותיה.

המקור השני הוא המשאבים הדרושים לה. המדינה היא האחראית לספק למשטרה את המשאבים הדרושים לביצוע המשימה.

והמקור השלישי הוא הלגיטימציה (ראו דף WIKI נפרד), שיוצרת אווירה של ציות וקונצנזוס נגד מפרי החוק. ללא לגיטימציה לא יכולה משטרה לבצע את תפקידה. זו הסיבה, למשל, המשטרה מתקשה לפעול בקרב קבוצות מיעוט.