מערכת מפנ"ה

מפנה

[התמונה: מאתר המשרד לביטחון הפנים]

מערכת מפנה היא מערכת ממוחשבת להערכת יחידות משטרה, שנוצרה על ידי המפכ"ל, יוחנן דנינו, והחליפה את מערכת ההערכה של קודמו, דודי כהן.

המטרה הכללית של המערכת, כפי שהוגדרה על ידי דנינו, הנה הגברת האמון של הציבור במשטרה.

המערכת כוללת שני 'מתחמים': 'מתחם ההרתעה' ו'מתחם שירות החוץ'.

מתחם הרתעה כולל מס' נושאים אשר טיפול בהם על פי המפנה יוביל להרתעה:

  1. כתבי אישום - העלאת כמות כתבי האישום ביחס לפשיעה בכלל העבירות.
  2. מעצרים עד תה- העלאת כמות המעצרים עד תום ההליכים ביחס לכמות המעצרים הכללית.
  3. פשיעת נוער – הגשת כתבי אישום בעבירות עפ"י סל עבירות החשיפה.
  4. חילוט – הגדלת כמות החילוט בכלל היחידות.
  5. תנועה – אכיפה מוגברת בסל עבירות נבחר, הפחתת כמות התאונות דרכים.

יוחנן דנינו

[הצילום הועלה לויקיפדיה ע"י חטיבת דובר משטרת ישראל. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]

מתחם שירות החוץ – מתחם הכולל פעילות משטרתית שאמורה לשרת אזרחים וסוכנויות אחרות, החל מתגובה לאירועים שילוב הקהילה בלחימה בפשיעה, פרויקטים קהילתיים כדוגמת "עיר ללא אלימות" , שיטור קהילתי , "נקודות חמות" וכדומה.

כל תחנה נמדדת עפ"י יעדים אלו פחות או יותר עפ"י סוג היחידה וייעודה.

אחת לתקופה נערך סקר המודד את שביעות רצון הציבור מפעילות המשטרה על מנת לנסות לבטא אם קיימת עלייה בתחושת אמון הציבור.