ז'נדרמריה

משמר הגבול 2

[בתמונה: משמר הגבול - הז'נדרמריה הישראלית. תמונה חופשית שהועלתה על ידי benny.levine לאתר flickr]

ז'נדרמריה (Gendarmerie) מוגדרת כגוף צבאי, העוסק בפעילות שיטור רגילה. המחזק את המשטרה ופועל איתה בשיתוף פעולה. היא ממוקדת, בדרך כלל,  בתפקידי סדר ציבורי ושמירת הביטחון באזורים שמחוץ לערים ובגבולות המדינה, בעוד המשטרה ה"כחולה" עוסקת בעיקר בפענוח פשעים ובמניעתם (ויקיפדיה). הז'נדרמריה הישראלית היא משמר הגבול, המהווה חלק ממשטרת ישראל. תחילתה של הז'נדרמריה בסדר השלטוני, שמיסד נפוליאון בונפארט בצרפת לאחר עלייתו לשלטון. ניתן למצוא ז'נדרמריות במדינות שהיו תחת שלטון אימפריאלי צרפתי, ספרדי ולעיתים בריטי; ו/או שהושפעו מהשיטה הנפוליאונית, כמו: אוסטריה, איטליה, גרמניה, הולנד, ספרד; ובאזורנו, סוריה, לבנון ועוד. מדינות באירופה המפעילות ז'נדרמריות מוצגות במפה שלמטה:   זנדרמריות באירופה

[מתוך ויקיפדיה: מדינות אירופאיות ללא ז'נדרמריה מסומנות בירוק. מדינות אירופאיות עם ז'נדרמריה מסמנות באדום. המפה היא נחלת הכלל]

גם בפלשתינה המנדטורית הפעיל הממשל הבריטי ז'נדרמריות: לאחר מאורעות תרפ"א, הגיעו שלטונות המנדט הבריטי למסקנה כי כוח המשטרה הקיים אינו יכול לבצע משימות של שמירה על הביטחון והסדר הציבורי. ביולי 1921 הוקמה ז'נדרמריה, שכונתה "המשטרה המעולה" או "הז'נדרמריה הפלשתינאית", אליה גויסו בני הארץ בפיקוד בריטי. בשנת 1922 הוקם כוח דומה בשם "הז'נדרמריה הבריטית", אשר כלל כשמונה מאות שוטרים בריטים, ותיקי כוח השיטור המלכותי של אירלנד (Royal Irish Constabulary). הכוחות הועסקו במניעת מהומות, ובמלחמה בכנופיות של שודדים שעדיין פעלו בארץ. פעולתם הצליחה, ולקראת סוף תקופת כהונתו של הרברט סמואל כנציב עליון ניתן היה לחוש ברגיעה, יחסית למצב שלפני הפעלת הז'נדרמריות. יורשו של סמואל כנציב, הרברט פלומר, פירק את שתי הז'נדרמריות בשנת 1926. חלק מאנשיהן גויסו למשטרה, וחלק גויס לכוח חדש בשם "חיל הספר העבר-ירדני", שפעל כז'נדרמריה וכמשמר גבול, ולעתים, בתקופת מלחמת העולם השנייה, כיחידה צבאית לכל דבר. חיל הספר העבר-ירדני פורק בפברואר 1948, לקראת סיום המנדט הבריטי  (ויקיפדיה, אבני, 1999, עמ' 107-95).

מה עושות מדינות שאין להן ז'נדרמריה? 

כיצד מתמודדות מדינות שבהן לא נוצרה ז'נדרמריה, כפתרון היסטורי לבעיות עם מאפיינים השונים ממאפייני השיטור הרגילים? מסתבר כי קיימים שני פתרונות בולטים ומשולבים:
  1. חלק מהתפקידים יכול להימצא באופן מסורתי באחריות ארגון צבאי אחר: כך למשל, מטופלות בארצות הברית הפרות סדר קשות ובעיות אחרות של ביטחון הפנים בעזרת "המשמר הלאומי" ("The National Guard"). זהו הצבא של המדינות (States). – כוח מילואיםצבאי מיליציוני, השייך לכל אחת מ 50 -המדינות בארצות הברית. הוא מתחלק למשמר לאומי של הצבא ולמשמר לאומי של חיל האוויר האמריקני, ופעיל במתכונת הנוכחית מאז 1947. לאחר פיגועי 11 בספטמבר הפך המשמר הלאומי לכוח מילואים שחייליו מגויסים למאבק בטרור,  ורבים מחיילי המשמר אף נטלו חלק במבצעי לוחמה באפגניסטן, בעיראק ובפקיסטן (ויקיפדיה;Vest, 2013).
יחידות המשמר הלאומי שיחקו חלק נכבד במבצעי החילוץ והטיפול בנפגעי הוריקן קתרינה,  בספטמבר 2005. המשמר הלאומי גם נוטל תפקידי שיטור והכוונה בעת אסון טבע חמור או בחורף קשה במיוחד, כאשר היחידות מסייעות לכוחות משטרת המדינה (בכל מדינה ומדינה בארצות הברית) בעת מבצעי סילוק שלגים מצדי הדרכים, על מנת להקל על התנועה. עצם היותו הצבא של המדינות עלול להעמיד אותו בעימות עם השלטון הפדראלי המרכזי. כך למשל, הורה מושל מדינת קנזס בשנת 1957  לחיילי המשמר הלאומי למנוע כניסת תלמידים שחורים לבית ספר תיכון של לבנים. בתגובה, שלח הנשיא אייזנהאואר כוחות צבא הפדרלי למקום שיאפשרו את ביצוע האינטגרציה והפקיע את הפיקוד על המשמר הלאומי בקנזס לטובת הרמה הפדרלית (ויקיפדיה).
  1. מוקם כוח שיטור ייעודי לצורך משימות אלה: כך למשל הוקמה משטרת גבולות ("Borders Police") הפועל בעיקר בגבול ארה"ב עם מקסיקו הפועל ביחד עם יחידת "ביקורת הגבולות" שנמצאת היום ת"פ המשרד ל"הגנת המולדת". בניגוד למשמר הגבול שלנו, "משטרת הגבולות" לא עוסקת בהפרות סדר ואינה נוטלת חלק במבצעים גדולים בתוך המדינה (Wikipedia, 2013).
דוגמה נוספת כזו הם כוחות ההתערבות ת"פ משטרות הערים – יחידות חמושות ומאומנות לטפל בטרור ובהפרות סדר, בדומה לכוחות היס"ם, הפועלים גם הם במשטרת ישראל (kolodner, 2008).

מקורות