הנושאים החשובים ללמידה בתחום מדעי המשטרה

מדעי המשטרה

להלן הנושאים המחייבים הכרה, לימוד והעמקה בתחום מדעי המשטרה:

 1. משטרה היא מערכת מורכבת. על כן, אין הבנה מלאה של המערכת המשטרתית ללא קורס בסיסי בתורות המדע החדש: תורת המערכות המורכבות, תורת הכאוס ותורת הרשתות.
 2. אי הוודאות והשפעתה על עבודת המשטרה;
 3. ההיסטוריה של המשטרה הממוסדת;
 4. רפורמות חשובות בשיטור
 5. הקשיים והמגבלות של משטרה בחברה דמוקרטית;
 6. שיטור בחברה רב תרבותית;
 7. ייעוד משטרות ותפקידהן;
 8. האם משטרה מורידה פשיעה ומתי?;
 9. החקירה הפלילית;
 10. סוגיות בעבודת אגף התנועה;
 11. אסטרטגיות להתמודדות עם פשיעה;
 12. המשטרה כארגון צבאי א': מאפיינים ארגוניים;
 13. המשטרה כארגון צבאי ב': מאפיינים תרבותיים;
 14. תורת ההפעלה במשטרות המערב ובישראל
 15. תהליך שקיעת היומינט במודיעין במשטרתי;
 16. הפעלת מתנדבים במשטרה;
 17. הפעלת שח"ם במשטרה;
 18. ההיבט המערכתי בהתנהלות משטרת ישראל (שת"פ בתוך המדינה ומחוצה לה);
 19. המשטרה כארגון צבאי ג': תקשורת פנימית (זרימת המידע בארגון) וחיצונית;
 20. האם יש למשטרת ישראל תורת הפעלה (תו"ל)? מהי? (כולל השפעת שינויים טכנולוגיים על תורת ההפעלה);
 21. משטרת ישראל – התהליך ההיסטורי
 22. הרפורמה הקהילתית – הניסיון לשנות את תרבות המשטרה והדוקטרינה שלה;
 23. גורמי שיטור מתחרים למשטרת ישראל;
 24. התמודדות המשטרה עם התחרות בתחום השיטור;
 25. סטייה משטרתית (כולל אלימות שוטרים);
 26. שחיתות משטרתית;
 27. פיקוח חיצוני על המשטרה;
 28. פיקוח פנימי על המשטרה ואתיקה מקצועית;
 29. מדדי ביצוע במשטרת ישראל, לאורך השנים;
 30. המשטרה והתקשורת;
 31. משטרה ופוליטיקה;
 32. יחסי שר-מפכ"ל;
 33. התארגנות (וועדי) שוטרים;
 34. לחץ ושחיקה במשטרה;
 35. הכלכלה של עבודת המשטרה (כולל ביזור תקציבים;  רשלנות משטרתית ומחירה; מיקור חוץ);
 36. סוגיית ביזור תקציב המשטרה והשלכותיו;
 37. מנהיגות במשטרה;
 38. משמר הגבול מול היס"מים: האם זקוקה משטרת ישראל לז'נדרמריה?
 39. רב תרבותיות ומגדר בתוך המשטרה (כולל חזרה בתשובה של שוטרים);
 40. שיטור בינלאומי (כולל השתתפות המשטרה בכוחות שלום);
 41. סוגיית בריחת עצורים;
 42. משטרות בעולם - היבטים השוואתיים;
 43. משטרת ישראל: חוזקות, חולשות הזדמנויות וסיכונים (SWOT).