הכשרת קציני משטרה בישראל

קורס קציני משטרה

[התצלום מתוך אתר משטרת ישראל]

  • הכשרת הקצין במשטרת ישראל מתחילה בקורס קצינים, בן כ-9 חודשים, במכללה לקציני משטרה בבית שמש. לאחר מכן נשלחים הקצינים ליחידות.
  • קורס קצינים בסיסי נערך גם למתנדבים.
  • הקורס הבא הוא לרמת דרגות הפקד ומכונה הקורס המתקדם.
  • לפני קבלת הפיקוד על תחנות ומקביליהן במטה, נשלחים הקצינים לקורס פיקוד ומטה (פום).
  • הדרג הבכיר של הקצונה, בדרגות ניצב משנה, נשלח לקורס הבכיר.
  • מעבר לקורס הבכיר נשלחים קצינים בודדים בדרגת ניצב משנה למכללה לביטחון לאומי של צהל.
  • קציני מודיעין נוטלים חלק בקורס הבין שירותי.

העשרה

  • קורס קציני משטרה ראשון הושלם בטקס חגיגי בשפרעם בהשתתפות ראש הממשלה דוד בן גוריון:
  • .