בית כלא

בית כלא

[תמונת המקור]

בית כלא (בית סוהר, בית אסורים) (Jail ,Prison) הוא מתקן כליאה שבו מוחזקים אסירים (בגירים, נשים , נוער), ובו הם מרצים את עונשי המאסר שנפסקו להם בבתי המשפט.

בית כלא הוא אחד משני מתקני כליאה (ביחד עם בית מעצר) המופעלים על ידי שירות בתי הסוהר (שב"ס). זהו תחום עיסוקו של שב"ס וההתמקצעות שלו מאז נוסד.

מה בין בית מעצר לבית כלא?

להלן המאפיינים השונים בין שני סוגי מתקני הכליאה הללו:
מס' בתי מעצר בתי כלא
1 זהו מתקן הכליאה הראשון אליו "נכנס" העבריין, במהלך החקירה המשטרתית, לפני שנשפט והורשע בדין פלילי. מיועד לאחזקה של "עצורים לימים", "עצורים עד החלטה אחרת" ו"עצורים עד תום ההליכים". מיועד לאסירים, אחרי שהורשעו בדין פלילי, לשם ריצוי עונש מאסר, בדרך כלל כזה שהוטל על ידי בית המשפט, בהתאם להוראות החוק.
2 בתי המעצר תוכננו ונבנו על ידי משטרת ישראל, מתוך תרבות ארגונית שונה וראיית צרכים שונה, והועברו כמות שהם לשב"ס, בשנת 2008. הם פרוסים ברחבי מדינת ישראל בהתאם לפריסתה של משטרת ישראל ובתי המשפט. בתי המעצר הם מורשת השיטור המנדטורי ואם השנים הותאמו לדרישות שב"ס ולתרבותו הייחודית.
3 קולטים עצורים בכל שעה. קולטים עצורים רק בשעות קבועות.
4 מחצית הכלואים מתחלפים אחת למספר חודשים. תחלופת האסירים איטית יחסית.
5 קיימת תנועה ערה – פי עשרה מבתי הכלא –במספר התנועות של העצורים ביציאה ובכניסה לבתי המעצר (למטרות משפט, שחרור, חקירה ועוד). תנועה נמוכה בהרבה מגובה בשגרת עבודה קשיחה.
6 מספר הגופים הפוקדים אותם גדול (משטרת ישראל, קציני מבחן, סנגורים ועוד) מספר הגופים הפוקדים אותם נמוך בעשרות מונים, והביקורים בהם מועטים, תחת שגרת אבטחה כבדה.
7 סדר היום בהפעלה דינאמי יחסית ונתון יותר לשינויים. סדר היום בהפעלה דינאמי קבוע יחסית, ופחות נתון לשינויים.

מקורות והעשרה