אסיר

אסיר

[תמונת המקור]

אסיר (Prisoner) הוא אדם שנשפט למאסר בבית המשפט ומרצה את מאסרו במתקן כליאה.

קיימים סטטוסים שונים של אסירים: 

  • "אסיר הפרדה": אסיר המוחזק בהפרדה מכלל האסירים על מנת למנוע: א) פגיעה בביטחון בית הסוהר, ב) מניעת פגיעה ממשית במשמעת ובאורח החיים התקין של בית הסוהר ג) שמירה על שלומם או בריאותם של האסיר או אסירים אחרים ד) ביטחון המדינה ה) מניעת עבירות אלימות ו) מניעת עבירה לפי סימן ב' לחוק המאבק בארגוני פשיעה התשס"ג 2003; או עבירה של עסקת סמים. והכל, כשלא ניתן להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת.
    • "אסיר התראה": אסיר העונה לאחד או יותר מהקריטריונים להלן והוגדר ככזה על ידי ראש חטיבת הביטחון: א) אסיר שמטעמי ביטחון או מודיעין נדרש להתייחסות מיוחדת לניודו. ב) אסיר שהוגדר על ידי חטיבת המודיעין או בשיתוף משטרת ישראל כאסיר יעד ארצי. ג) אסיר שנשקפת לו סכנה ממשית מאחרים ולאחרים ממנו.