אונס

אונס - 2

[התמונה: תצלום הדף הראשון של האתר: RED ICE.tv, העוסק באונס ובהתעללות בילדים במחנות הפליטים בגרמניה]

אונס או אינוס (Rape) הוא ביצוע אקט מיני תוך כדי כפייה, בניגוד לרצונו של הקרבן.

אונס יכול להתבצע גם בין חיות ביוזמת בני אדם. הנה בתמונה שלמטה כלבה שנקשרה בסד למה שמכונה עמדת אונס, על מנת לכפות עליה הזדווגות (בתמונה למטה):

עמדת אונס

[מקור התצלום: האתר The Real APBT שם הצלם לא ידוע]

מקורות והעשרה