חגית לרנאו: שחרור מנהלי מהו?

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית – CC0 Creative Commons – שעוצבה והועלתה על ידי lechenie-narkomanii לאתר Pixabay] ד"ר חגית לרנאו (בתמונה למטה משמאל), משפטנית, קרימינולוגית ומכהנת בעשור האחרון כמשנה לסנגור הציבורי הציבורי הארצי. מחברת הספר עבריינות ואכיפת חוק ומנהלת דף פייסבוק בשם זה, העוסק בסוגיות הקשורות למשפט פלילי, עבריינות ואכיפת חוק. *  *  * ויקיפדיה…

משמעותו של 'גבול'

המשגה גבול (border) הוא אחד מארבעת המאפיינים של מערכת מורכבת (ביחד עם: מטרה משותפת, מרכיבים אוטונומיים, ותלות הדדית ביניהם). הגבול הוא מעין מחיצה, החוצצת בין ה'טריטוריות' של גורמי המערכת, ותוחמת אותן. [להרחבת המושג, 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] גבול יכול לתחום נכסים פיזיים, אך גם טריטוריות וירטואליות – כמו: תחומי עיסוק, תפקידים, סמכויות, תחומי אחריות, ידע וכדומה. מכאן, שגבולות מגדירים…

פנחס יחזקאלי: כשירות ואי כשירות תרבותית – תיוגם של החורגים מן השורה…

תקציר: כשירות תרבותית (Cultural Competency) מוגדרת כמידת היכולת לתקשר ולהשתלב בחברה רב תרבותיות. זהו מושג פרוגרסיבי, המשמש את חסידי הפרדיגמה של רב תרבותיות, כדי לתייג פרטים, מנהיגים ומדינות – לפי מידת הנכונות שלהם להתאים עצמם בצורה חיובית ויעילה לפעולה עם זהויות ותרבויות מגוונות – על מנת להטיל סנקציות חברתיות ואחרות על החורגים מהקו… מושג דומה הוא: 'נעורות' –…

'כיסוח דשא': קרל פון קלאוזביץ כבר לא…

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי Counselling לאתר Pixabay] [לאוסף המאמרים באתר בנושא תפיסת/תורת הביטחון, לחצו כאן] הרציונל 'כיסוח דשא', הוא מונח חדש בשפה האסטרטגית הישראלית; המייצג גישה שנולדה אחרי התפוגגות האשליות של “שלום” ו”מזרח תיכון חדש”. גישה זו שונה מהותית מהאופן שבו רואה האסטרטגיה המערבית הנוכחית את ההתמודדות עם אתגרים צבאיים לא-מדינתיים (ענבר ושמיר, 2013) (הראל,…

פנחס יחזקאלי: מוּטַת שְׁלִיטָה בארגון

תקציר: מוּטַת שְׁלִיטָה או מרחב הפיקוח  (Span of Control) מוגדרים כמספר העובדים שנתונים לפיקוח ולניהול של אדם אחד וכלפיו יש לקיים את הדיווח. לפיכך, הם הקובעים גם את מספר דרגות ההיררכיה ומספר המנהלים בארגון: היקף האחריות (להלכה…) מזוהה בדרך כלל בתרשים הארגוני על ידי קווי סמכות. למספר הכפיפים זיקה חשובה לאופי התפקיד ולמעמדו של בעל התפקיד בארגון. מוּטַת השְׁלִיטָה צריכה להיות אופטימלית: כזו המונעת, הן עומס יתר והן…

פנחס יחזקאלי: מבנה ארגוני – השלד של הארגון

תקציר: מבנה ארגוני (Organizational Structure) הוא מערך של תפקידים, ושל קשרי הגומלין ביניהם. המבנה מבטא את חלוקת הארגון ופעילותו למחלקות, לתפקידים ולתחומי סמכויות. ניתן לדמות את המבנה הארגוני לשלד של גופנו. הוא שמאפשר את גדילת הגוף; הוא שתומך באיברים הפנימיים ומגן עליהם; והוא שמאפשר לנו את הגמישות, לבצע תנועות חדות, במידת הצורך. עצמות השלד מחוברות זו לזו מפרקים, שחלקם…

סביבה כללית של ארגון

תקציר: הסביבה הכללית של ארגון (The Task Environment) היא אחד משני חלקיה של האת הסביבה הארגונית: זו הסביבה הרחוקה יותר, שבה הארגון פועל, ובה מצויים בה גורמים חיצוניים, המשפיעים עליו, ומשמשים אותו לשם השגת מטרותיו… [בתרשים: סביבה כללית היא אותו חלק בסביבה הארגונית הרחוק יותר מהארגון (צבוע צהוב)] המאמר עודכן ב- 25 בנובמבר 2020 ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור…

פנחס יחזקאלי: הוגנות באכיפה – המשטרה מסמלת את החוק

תקציר: משטרה בחברה דמוקרטית אינה יכולה לתפקד באפקטיביות ללא אמון הציבור במשטרה ושיתוף הפעולה מצד חלק גדול מן הציבור. אלה יושגו כאשר תהיה למשטרה לגיטימציה  בקרב הציבור אותו היא אוכפת. על כן, היא מחויבת, בין היתר, בשיטור הוגן ושוויוני. הוגנות באכיפה מאפיינת משטרות איכותיות, נוסח המשטרה בבריטניה, באוסטרליה ובקנדה (אוסטרליה וקנדה אמצו דפוסי שיטור בריטיים). לצערנו, אנו אימצנו דווקא את דפוס…

פנחס יחזקאלי: שקיפות משטרתית – אור השמש מנקה…

תקציר: שקיפות משטרתית (Police Transparency) משמעה, התנהלות פתוחה מבחינה ארגונית ו/או ציבורית, כשהארגון מאפשר גישה חופשית לעובדים / לאזרחים (הכל לפי עומק השקיפות) למאגרי המידע שלו: מלוחות הזמנים של בכיריו ותלושי ההשתכרות שלהם, ועד לפרוטוקולים, לסטטיסטיקות, לתקנות ולחוקים, למזכרים, ולדרכי פעולה. [בתמונה: "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר" (שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס…