עמר דנק: לבנון – המלחמה האבודה

הנרטיב בספר של חיים הר זהב: 'לבנון - המלחמה האבודה', בא להמחיש עד כמה חסרת תוחלת הייתה הישיבה ברצועת הביטחון מהבחינה המבצעית, כיוון שזה לא שירת שום יעד אסטרטגי. בסוגיה הזאת אני רוצה להתמקד, אבל מהזווית ה"מחקרית" של קבלת החלטות...