גרשון הכהן: מנהיגות היא תבונת הסנכרון במערכת מתחים – תשובה לשני ליטמן

ברור לחלוטין, שחלומות גדולים כמו גם שקיקה להר הבית חייבים בסנכרון ריאלי. כאן אולי טמון ההבדל ביני לבין שני ליטמן. חלומות גדולים מעוררים בה חרדה שמא לא ירוסנו כנדרש. בתפיסתי הציונית לחלום גדול יש תפקיד גם כאשר לפי שעה לא נראה שיש בו ממשות.