פיטר ר' איברה: קשרים עם המשטרה – תבניות ומשמעויות בעולם רב-תרבותי

אופן ההתקשרות למשטרה הוא תהליך חברתי כמעט, כמו שהוא תהליך אישי. לכן, הוא משתנה בהתאם להקשרים החברתיים, בנוסף להקשרים האישיים. אסטרטגיות של שיטור קהילתי, שמודעות למגוון הקיים של מבנים חברתיים ושל קשרים חברתיים, שניתן למצוא בשכונות שונות בעיר רב-תרבותית, תשרתנה בצורה אפקטיבית יותר את הקהילות, שבהן הן מופעלות.

מדליין אדלמן ואח': שיטור של אלימות כלפי נשים, בנות מיעוטים, בחברות רב-תרבותיות: קהילה ומדיניות ההרחקה

מדליין אדלמן ואח' על שיטור של אלימות כלפי נשים, בנות מיעוטים, בחברות רב-תרבותיות: קהילה ומדיניות ההרחקה

לוריין מזארול ואח': שיטור בקרב התושבים המקוריים של אוסטרליה והתמודדות עם בעיותיהם: קונפליקטים בעבר ואתגרים עכשוויים

לוריין מזארול ואח' מספרים על שיטור בקרב התושבים המקוריים של אוסטרליה והתמודדות עם בעיותיהם: קונפליקטים בעבר ואתגרים עכשוויים...

סיימון הולדאווי: יחסי משטרה ומיעוטים באנגליה ובווילס – תיאוריה, מדיניות וביצוע

המאמר דן ביחסי משטרה ומיעוטים ויחסים אתניים באנגליה ובווילס, במהלך שני העשורים האחרונים. הבסיס לטיעון המוצג הינו נקודת מבט תיאורטית, המבוססת על ההשקפה, כי גזע הינו הבנייה חברתית. מושג המפתח שנבחן הינו "הגזעה" - “Racialisation”.