פנחס יחזקאלי: האם תהיינה שביתות שוטרים בארצות הברית?

אפשר לומר, ששוטרים במדינות רבות, בארצות הברית, בעיקר בערים הגדולות, מצויים 'על הקצה' ממש. הולכים וגוברים הקולות מתוכם, שאם המצב יימשך, הוא יחייב לעשות מעשה. בגלל מגבלות חוקיות, הדרך בעבר הייתה בפעילות 'מתחת לרדאר' בדרך של גרירת השוטרים למה שמכונה "שפעת כחולה" (Blue flu): מעין "התחלות" קולקטיבית...