מרדכי קידר: מדוע המזרח התיכון בעייתי כל-כך?

רעיון המדינה לא התנחל בלבבות ולא  החליף את הנאמנויות המסורתיות; ותרבות השבט מעצבת את המזרח התיכון. מדינות הומוגניות הבנויות על שבט אחד – כמו מדינות המפרץ – הן מדינות משגשגות; ולהיפך. מדינות הסובלות מריבוי שבטים נדונו להיקרע מבפנים במלחמות אין קץ...

גרשון הכהן: ויהי אחרי מות יהושע – מאחדות לשבטיות…

ויהי אחרי מות יהושע... במילים אלה נפתח ספר שופטים, ממש כמו פתיחת ספר יהושע: ויהי אחרי מות משה עבד ה'.... לכאורה, מעגל חיים שגרתי, משה מת ומוחלף ביהושע, יהושע מת ומישהו יופיע, כמו קודם, תישמר הרציפות, כמו בדברי קוהלת: דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת... מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש (קוהלת א). אלא שכבר מראשית הדברים מוצגת תפנית ממשית: ההיגיון המארגן את ההתרחשות הופך מהגיון אחדותי לאומי להגיון שבטי...