המהפכה המדעית בשיטור ואנחנו

מאז מיסוד השיטור במדים בלונדון, ב- 1829, התרחשו שש רפורמות משמעותיות בתחום השיטור, כולן החלו בארצות הברית. מאמר זה מתמקד ברפורמה האחרונה, הרפורמה (או המהפכה) המדעית (או הטכנולוגית) בשיטור. מטבע הדברים, היא אינה משפיעה - באותו אופן ובאותה מידה - על כל המשטרות בעולם המערבי, שנבדלות זו מזו, הן ביכולת והן בנכונות לקלוט טכנולוגיות חדשות, וברצון להטמיע אותן. אבל, קיימות כבר משטרות שניתן לכנות בשם "משטרות העתיד", המשמשות בית ספר עבור משטרות אחרות, כמו זו שלנו, המבקשות להדביק את הפער, ו'לקפוץ מדרגה'...

נושא לימוד: רפורמות חשובות בשיטור

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Sarah Armitt לאתר flickr] ניתן למנות 6 רפורמות חשובות בשיטור המערבי, כולן החלו בארצות הברית (המשטרה הבריטית, הטובה בעולם, מעולם לא נזקקה לרפורמה משמעותית בתרבותה ובאופן תפקודה): הרפורמה הפרוגרסיבית במשטרת ארצות הברית – שנות העשרים של המאה הקודמת: מהפכה שבאה מתוך המשטרה האמריקנית, שהאיש המזוהה ביותר איתה היה אוגוסט וולמר, מרשל ברקלי-קליפורניה (1932-1907).…