חשיבותו יוצאת הדופן של ראש הלשכה במערכת היררכית

[מאמר זה נכתב עם ד"ר אורית שלו. הוא ראה אור לראשונה בכתב העת "משאבי אנוש", במאי 1994] מבוא תפקיד ראש לשכת מפקדו של ארגון היררכי (רל"ש) הוא מהחשובים בארגון, אולם דומה כי נשכח כליל בספרות המחקרית. הוא דורש שיבוץ מושכל של אנשים בעלי יכולות ספציפיות. אולם, מסיבות שונות, הוא מאויש בדר"כ ע"י האנשים הלא-נכונים. מטרת מאמר…