אמציה חן: פרדוקס

מוזר כיצד ציבור כשלנו - כזה שאין בחלד חכם כמותו - שיעבד את תבונתו, למערכת הפוליטית. בתמיכה עיוורת באנשי צבא, ללא הישגים של ממש, זולת שירותם בקבע. על שכאלה התייחס פרידריך השני הגדול, מלך פרוסיה (1712/1786), כאשר לעג לחלק מקציניו הבכירים, שראו בעצם השתתפותם במסעות המלחמה, אסמכתא למקצוענותם - באמירה: "אם אדרש לעטר במדליות את המשתתפים במסעות, יהיו פרדות המלחמה ראויות יותר מכל, לעמוד בראש התור לקבלתם"!