אירית פרץ: רק חיזוק כוח האדם המקומי יפתור את היצע הרופאים הנמוך בדרום!

שרותי רפואה איכותיים נוטים להתרכז במרכזים חברתיים- כלכליים! ארגון הבריאות העולמי (WHO) מתריע מפני התופעה של "הגירת רופאים" מאזורים במעמד סוציואקונומי נמוך, לאזורים בהם המעמד הסוציואקונומי גבוה. בישראל המדיניות הממשלתית היא זו הדואגת לשמר ולהעצים את הפערים בין הפריפריה למרכז. ההחלטה שהתקבלה על הקמת בית חולים נוסף בבאר שבע מפנה אף יותר את אור הזרקורים למצוקה הקשה של כוח האדם הרפואי בפריפריה, ולמדיניות הממשלתית המנציחה את התופעה של רפואה לעשירים בלבד.