פנחס יחזקאלי: פעולות משותפות (שיתוף פעולה לסוגיו) במערכות מורכבות – הרצאה בשלושה חלקים

זוהי הרצאה בשלושה חלקים על שיתוף פעולה לסוגיו (פעולות משותפות) בין מרכיביה של מערכת מורכבת. קבוצות יכולות להשיג מטרות, שיחידים לא מסוגלים להשיג לבדם; וארגון אחד לא יוכל להשיג את מה שיוכלו להשיג קבוצת ארגונים שונים, הפועלים יחד! תורת הניהול אפיינה איכויות שונות של "פעולות משותפות" במושגים נפרדים: שיתוף פעולה תוך תחרות; שיתוף פעולה / שילוביות; תיאום; וסנכרון...