חיים קורן: ישראל כמתווכת בסכסוכים בינ"ל

בתודעה הבינ"ל התקבעה התפיסה כי מדינה הנדרשת לתיווך, זכתה במעמד זה בשל יכולותיה, עוצמתה, משאביה ונכונותה לתרום למערכת הבינ"ל; בין אם בתחום בילטראלי, אזורי או בינ"ל. הצלחתה (מלאה, חלקית) או כישלונה, יכולה להקרין על דימויה. מכאן, שנושא התיווך הוא דינאמי, משתנה ותלוי נסיבות.