אלי בר און: המשחק הנכלולי של השלטונות בנתוני הקורונה

כמי שעוקב מתחילת מגיפת הקורונה אחרי נתוני התמותה העולמיים היומיים והמצטברים ברמת המדינה, כמי שמנפיק דו"ח יומי בנדון, אני ער לאבסורדים שמעידים להערכתי על שיבוש מכוון של הנתונים. כמי שמנוסה בחקר ביצועים, אני מזהה כאן מתמטיקה יצירתית...

כשהאמצעי הופך למטרה: אוסף מאמרים על הסטטיסטיקה המשטרתית

התופעה - של עיוות מדדים מספריים ושימוש מניפולטיבי בסטטיסטיקה - היא תופעה ארגונית מוכרת, בוודאי בארגונים ביורוקרטיים בקיפאון, כמו ארגוני משטרה רבים. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הסטטיסטיקה המשטרתית ושימושיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

יוסף זהר: סטטיסטיקת ההרשעות בישראל

גם אם קיימים עיוותים באופן הצגת הנתונים על הרשעות בבתי משפט בישראל, הרי שהם עקביים לאורך השנים, והמגמה שלהם מצביעה על העלמות הזיכויים במשפט הפלילי בישראל. לשם השוואה בשנת 2008, בה רק אחד מאלף הכרעות דין בישראל הסתיים בזיכוי הנאשם, עמדו שיעורי ההרשעות בבתי המשפט הפדרליים בארה"ב על כ-90%; ובבתי המשפט במחוזות באנגליה על כ-82%.