למי שייכת המשטרה? – אמון במשטרה ולגיטימציה משטרתית באתר ייצור ידע

הפער הצורם ביותר בין משטרות בחברה דמוקרטית, מצוי בשאלה הבסיסית ביותר: מיהו בעל הבית של המשטרה; והיא 'מתכתבת', ישירות, עם סוגיות כמו אמון הציבור במשטרה והלגיטימציה המשטרתית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות כל אלה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!