אמציה חן: על אף השנאה, לא הכול פוליטי

רק חולה רוח ואו שונא עצמו ומולדתו, או סתם מאמין בכוכבים, יכול להתעלם מהעיסוק בסוגיות הביטחון, כדי להבטיח את שלום משפחתו. קל וחומר להיותו פתח תקווה בלעדי לשיח בין המחנות - בכלל זה ליבון סוגיית מיומנותו של צה"ל לקראת המלחמה.