אלעד רזניק: צה"ל – מכסת"חים מהשטח

אל"מ ע', מב"ס חצור היוצא, בא ותוקע לכל המילים הגדולות, על למידה צה"לית, אצבע משולשת בעין: בשנת 2013 הוא שימש כמפקד טייסת (מ"ט). המרחק בין הפקת הלקחים שלו כ ב- 2013 ליישום שלהם כמב"ס ב- 2020 מעולם לא היה קצר יותר מחד גיסא; וארוך יותר מאידך גיסא...