אבי הראל: ניטל נאכט – למה לא לומדים תורה בליל חג המולד

ליל חג המולד, שנחגג ברוב פאר והדר בקהילות הנוצריות, הפך החל מהמאה ה11 בקהילות אשכנז, מפאת רבבות הנרצחים במסעות הצלב, לערב בו נמנעים מלימוד תורה. מנגד, יהודי קהילות ספרד והליטאים לא אימצו מנהג זה, והם שוקדים על תלמוד תורתם, וליל חג המולד מבחינתם הוא ערב לימוד רגיל בתכלית.