אורית אביגד: עובד אחד – שני תפקידים… מתי זה מצליח?

אחד הפתרונות שמוצאים מעסיקים - לצורך הקטנת הוצאות הארגון והפחתת עלויות השכר - היא מינוי עובדים לכפל תפקידים. נגדיר כפל תפקידים של עובד כמצב שבו עובד אחד ממלא שני תפקידים שונים, בשני עולמות תוכן, במחלקות שונות ותחת מנהלים שונים...