גרשון הכהן: יצחק טבנקין, תא"ל דוביק תמרי ואני…

המחסומים המקשים על פתיחת החשיבה האנושית לשיקולי התבונה, בהתמודדות עם מציאות משתנה, לא הוסרו. מבחינה זו, מכחישי המציאות - הטוענים לזכות להיחשב כממשיכי מורשת מפלגות הפועלים - אינם שונים בעוצמת ההכחשה שלהם ממכחישי מציאות נפוצים בהיסטוריה היהודית של העת האחרונה, בהם מכחישי המציאות הרבנים החרדים, בהתנגדותם הנמשכת לציונות מראשית הופעתה...

גרשון הכהן: אהוד ברק ותעמולת גדר ההפרדה

אהוד ברק האשים את ממשלת נתניהו בטענה, שממניעים פוליטיים היא נמנעת מסגירת הפרצות בגדר ההפרדה. כדאי שיעיין בספרו של יצחק טבנקין ז"ל, המנהיג הדומיננטי של הקיבוץ המאוחד, שכתב את הדברים הבאים: "מגוחך לחשוב שערבי השונא אותנו ורוצה להרוג בנו, יחדל לפעול נגדנו, אם אך נציב גבול בינו לביננו: זה יהיה גבול דמים, אשר יזין שנאה ללא גבול״...