הרן פינשטין: תפקידו של היועמ"ש לייעץ. לא לקבוע!

סוף סוף קם שר בישראל ומעמיד את היועמ"ש במקומו, בריש גלי, מול פני העם המאזין לערוץ התקשורת בו התראיין. הוא - היועמ"ש - אינו קובע. הוא מייעץ. האחריות היא של השר. ליועמ"ש אין אחריות ישירה כלפי הציבור; והוא יכול לומר ככל העולה על רוחו, מבלי שיצטרך לתת דין וחשבון לציבור אחת לארבע שנים או קצת פחות מזה...

היועמ"ש והפוליטיקאים…

אין תפקיד, המסוכן לקריירה של הפוליטיקאים הבכירים, יותר מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. על כן, אלה יעשו הכל - כדין ושלא כדין - על מנת שעל הכיסא ישב איש אמונם, שייגבה אותם וישמור עליהם! ברוח זו סוקר המאמר את יחסי היועץ המשפטי לממשלה (יועמ"ש) עם הפוליטיקאים לאורך השנים.