פנחס יחזקאלי: עצירה אופרטיבית היא חלק מכל מתקפה

עצירה אופרטיבית-מבצעית Operational) Pause) היא מעבר של כוח תוקף להגנה או למגננה בשטח אויב, קודם שהגיע התוקף לנקודת השיא של ההצלחה (לנקודת המיצוי). הכוח יעבור להגנה במקום ובשיטה, שיבטיחו לו שמירה על מירב הישגיו או יכולת לחדש את התקפתו, או שתיהן כאחד.

פנחס יחזקאלי: גלולת המוטיבציה של הווארמאכט הגרמני

במלחמת העולם הראשונה הייתה המוטיבציה של החיילים בשפל. יחידות רבות סבלו מתבוסתנות, רצון להישרדות בכל מחיר, אמפתיה עם חיילי האויב וסלידה מהקצינים שדחפו אותם אל מותם, ללא טעם ותכלית. במלחמת העולם השנייה, ביקשו הגרמנים להבטיח שמצב זה לא יחזור...