אבי הראל: הסתר פנים או גזירה אלוהית?

בפרשת וילך בפרק ל"א, מצויים שלושה קטעי נבואה של משה, הקובעים בין השאר כי עם ישראל יפר את הברית עם ה', ובשל כך ה' יסתיר את פניו מהם, ויעניש אותם בחומרה. הסתרת פנים הינה תמונת ראי לחוסר השגחה, ומשמעותה, ה' מסתיר את פניו, כלומר מסיר את ההשגחה מעל על ישראל בגלל חטאיו, ואז מידת הדין תפגע בהם...