הערכת עובדים באתר 'ייצור ידע'

הערכת העובדים התפתחה כחלק מהעיסוק בהֲנָעָה של עובדים. היום היא ממוקדת בחלק מהארגונים באיתור טלנטים ובשימורם; כמו גם בפיטורי עובדים שאינם עומדים בדרישות הארגון. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הערכת עובדים בארגון והשלכותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

שאול שלו: המחברת של דני – כוחה של הנעה חיובית

היועץ המשפחתי הוותיק, שאול שלו, מציע להפוך את מחברת הקשר לכלי של הנעה חיובית, לגבי כל אחד מהילדים המפריעים ביותר, והפחות משתפים פעולה: מחברת אישית של כל תלמיד כזה, שבו המורה כותבת אך ורק התרשמויות חיוביות ממעשים שביצע, קוראת לו, מראה לו את המחברת ומקריאה לו את שנכתב. הדברים צריכים להיכתב ללא סופרלטיבים ובלי למהול את השלילי בחיובי. התוצאות, על פי שלו, לא מאחרות להגיע!

יחזקאלי ואונגר משיח: הנעת מנהלים – כמו הנעת עובדים אבל הפוך…

הנעת מנהלים (Managers Motivation) היא תמונת המראה של הנעת עובדים על ידי מנהליהם. משמע, הפעלת עוצמה של עובדים כלפי מנהליהם: היכולת לגרום למנהל לעשות את רצון העובד, גם אם אין לו רצון לכך וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלו...