גרשון הכהן: להסתכל לאויב בעיניים

נכון לסכן לוחמים גם כשניתן לחסל את מחבלים מהאוויר משתי סיבות: הראשונה, היעדר חיכוך ישיר מביא לפער רלוונטיות, והאויב מסתגל מהר; והשנייה: אין ריבונות בלי נוכחות קרובה בכל תחום. גם בלחימה במפגעים!

התודעה – והניסיונות להשפיע עליה – באתר ייצור ידע

הניסיונות הממוסדים, להשפיע על תודעתם של אנשים, התפתחו בתחילת המאה העשרים, ביחד עם התורות הטוטליטריות: הקומוניזם, הפשיזם והנאציזם. סטלין, היטלר, מוסוליני - ובעיקר, שר התעמולה הנאצי, יוזף גבלס - הם הכהנים הגדולים... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הניסיונות לעצב תודעה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

גרשון הכהן: המאבק על התודעה

הבעיה בניהול מבצעי תודעה מתחילה בכך, שהממונים על העיסוק הזה מסרבים, באופן שיטתי, להכיר בשונותה הקטגורית של תופעה זו בהשוואה לתופעות פיזיקליות. יש בה מרכיבים בלתי לינאריים, שאינם ברי שליטה; ובוודאי אינם מצייתים לניהול הנדסי של קשר סיבתי ישיר בין פעולה לבין תוצאה מבוקשת...