יאיר רגב: יש להיזהר מגלישה לפרשנות דווקנית בפרשת הירי בראש העין

יש להיזהר מגלישה לפרשנות דווקנית של דרישה לירי בודד לרגליים בקור רוח וביישוב הדעת, הואיל ופרשנות כזו עלולה לרוקן את ההגנה העצמית מתוכן. הצבת דרישות, לא סבירות ולא הגיוניות בפני שוטרים העומדים בפני מצבים מסכני חיים, עלולה לגרום להרתעתם ולבסוף תסכן את החברה כולה כאשר השוטרים יחששו להשתמש בסמכותם!