גדעון שניר: תסמונת ה"בלאו הכי…"

את המונח הזה, "הרי בלאו הכי" טווה ד"ר יוסי ביילין, כאשר ניסה לשכנע שישראל צריכה לוותר על הכפרים הערבים שסופחו לירושלים. בלי קשר, האם צריך לוותר עליהם אם לאו, הטיעון שלו היה, שמכיוון שבלאו הכי, הישראלים מדירים רגליהם ממקומות אלה, מחמת הטרור והחשש לחייהם, זו סיבה מספקת למהלך ההתנתקות...