אבי הראל: ביאת המשיח – אמונה אמתית או הכרחית?

האם הרמב"ם - שניסח את י"ג עיקרי האמונה הישראלית - אכן האמין בעיקרים אלו ככתבם וכלשונם? פה באה ההבחנה בין 'אמונות אמתיות' ל'הכרחיות': בהיותו נוהה אחר אריסטו ושיטתו, ברור כי חלק מהעיקרים אינם מקובלים עליו. אולם, מדובר באמונות הכרחיות, שבלעדיהן החברה הדתית לא יכולה להתקיים...