אילי גולדברג: אסירים ביטחוניים וביטחון לאומי

האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוח בחברה הפלסטינית. הם משולבים ברשת ארגוני הטרור הפלסטיני; ויש להם יכולת לקיים תקשורת דו-סטרית, ישירה ועקיפה, עם הגורמים השונים מחוץ לכלא. הנהגת האסירים התחזקה לאחר שחרורה, ולקחה תפקיד משמעותי בחברה הפלסטינית. גם מדינת ישראל סייעה להתגבשות והתחזקות מוקד הכוח זה, על ידי נכונותה "לקנות שקט" באמצעות וויתורים.