פנחס יחזקאלי: אנטי אנטלקטואליזם מקצועי – מגן התרבות המשטרתית והסיבה לחוסר המקצועיות שלה

למשטרת ישראל יש קוד אתי, אבל הוא נועד לקישוט בלבד. מעין עלה תאנה, שמסתיר את הקוד האמיתי שלפיו מתנהלים הדברים: הקוד של תרבות השוטרים. אחד ממרכיבי קוד זה הוא האנטי אינטלקטואליזם המשטרתי; ולו נקדיש את המאמר הנוכחי.