אילנית אדמון שמר: דילמות של מנהל משאבי האנוש

התכונה החשובה ביותר, לטעמי, של מנהל משאבי אנוש היא, היכולת להכיר באופן ריאלי ביתרונותייך ובחסרונותיך. אנשים אינם מושלמים; וגם מנהלי משאבי אנוש לא. אבל, עצם הבנת החולשות מאפשרת למצוא פתרונות פרקטיים שמחפים עליהם, אם בעזרת החוזקות ואם בעזרת אחרים בסביבה הניהולית...