אברג'ל ואזואלוס: הגורמים ללחץ ולשחיקה במקומות עבודה

העבודה הינה מסגרת, שבה אנו מבלים שעות רבות בעשייה; במטרה, למלא את צרכינו הכלכלים, החברתיים והרגשיים. אבל 'אין ארוחות חינם'. מקומות עבודה מאופיינים, פעמים רבות, בלחץ; ואנו יודעים כבר ממחקרים, על הקשר הישיר שבין לחץ לשחיקה בעבודה.