זווית אחרת: על אסטרטגיה ועבודת מטה באישור מכירת הצוללות למצרים

במאמר קודם, ראינו כיצד הוצגה לנו פרשת הצוללות כאירוע חדש ייחודי, ולא בחלק מתהליך שנמשך על פני 28 שנה, שבו אישרו לפחות שלוש ממשלות ישראליות (פרס, שמיר ורבין) שדרוג של צוללות מצריות או רכש של צוללות מצריות בארה"ב או בגרמניה, בתמורה להתעצמות ישראלית, הן של מטוסים והן של צוללות... במאמר זה אנסה לבחון את השאלה כיצד.