Jeppe Vilstrup Hansgaard: האם ONA יהפוך מטרנד לשגרת ניהול?

היתרון המובהק הזה של ה- ONA מוביל חדשות לבקרים להערכות מומחים שעד מהרה הוא ישתלט על השוק, ויהפוך מ'טרנד' לשגרת ניהול; אבל, פרדיגמות ישנות מסתבר, מתות ביחד עם האוחזים בהן; והפריצה הזו מתעכבת… האם ONA תעבור מ'טרנד' לשגרת ניהול, בעשור זה? האם תהיה הכרה רחבה בו ככלי ניהולי חיוני?