Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה של פסגת מנהלים

חברת ביוטכנולוגיה עולמית תכננה מפגש מנהלים בכירים מכל שלוחותיה בעולם. הרכב המנהלים כלל 30% נשים. 60% מהם היו חברי מטה הארגון. חברת Innovisor נשכרה על מנת לתכנן את המפגשים באופן שבו תושג אופטימיזציה של קשרי גומלין בין המנהלים הבכירים…